Nieodpłatne udostępnianie danych


  • Zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g, i oraz j ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Starosta Olsztyński udostępnia nieodpłatnie (do pobrania) zbiory danych dotyczące szczegółowych osnów geodezyjnych, działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Dane udostępniamy za pomocą usługi pobierania WFS.

Adres usługi WFS: http://powiatolsztynski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php*

* pobieranie danych poprzez e-usługę Geoportal Powiatu Olsztyńskiego lub oprogramowanie wspierające obsługę WFS  (np. darmowy QGIS)

  • Zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Starosta Olsztyński udostępnia nieodpłatnie (do pobrania) w postaci elektronicznej zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Zestawienia zbiorcze EGiB 2022 (ZIP)

 

  • Materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane nieodpłatnie (do pobrania) - zgodnie z art. 40a ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dane udostępniane z serwisu   www.geoportal.gov.pl

https://www.gov.pl/web/gugik/dane-udostepniane-bez-platnie-do-pobrania-z-serwisu-wwwgeoportalgovpl

https://www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-pobierania-wfs