piątek, 24 kwietnia 2020

Tymczasowy profil zaufany


Do załatwienia wielu spraw urzędowych, także na naszym Geoportalu, wymagany jest Profil Zaufany. W obecnej sytuacji epidemiologicznej może być to utrudnione. W przypadku braku możliwości utworzenia profilu zaufanego poprzez np. stronę banku, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło możliwość utworzenia tymczasowego profilu zaufanego.


Więcej informacji o tymczasowym profilu zaufanym:
       https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/tymczasowy-profil-zaufany--juz-jest

Tymczasowy profil zaufany można utworzyć tu:
       https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=TymczasowyProfilZaufany