czwartek, 7 maja 2020

Informacja o sposobie złożenia zamówienia dokumentów z ewidencji gruntów i budynków oraz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


UWAGA: Możliwość osobistego załatwiania spraw została wstrzymana do odwołania


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną rekomendowaną formą zamawiania dokumentów jest e-usługa geoportal powiatu olsztyńskiego. Instrukcje krok po kroku, jak zamawiać on-line, znajdują się w zakładce Poradnik zamawiania dokumentów on-line. Wnioski złożone przez geoportal wpływają bezpośrednio na stanowisko obsługi i realizowane są na bieżąco. Zapewnia to najkrótszy termin realizacji.

Dla osób nieposiadających możliwości korzystania z e-usług pozostaje, tradycyjna korespondencyjna forma za pośrednictwem operatora pocztowego. Wnioski można również umieścić w specjalnym pojemniku ustawionym przy wejściu do Starostwa od strony wewnętrznego parkingu od ulicy Kopernika.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania znajdują się w zakładce Załatw sprawę - wnioski i formularze oraz na stronie podmiotowej BIP: https://bip.powiat-olsztynski.pl/5012/wydzial-geodezji.html

W sprawach pilnych i niezbędnych, bezpośredni kontakt z interesantami może być zrealizowany przez pracowników Wydziału Geodezji, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
tel. 89 521 05 49
tel. 89 521 05 34
tel. 89 521 05 48


Podstawowe informacje:

Chcąc skorzystać z zamówienia na dokumenty niezawierające danych osobowych wystarczy bezpłatnie założyć konto użytkownika i zweryfikować je za pomocą adresu e-mail. Wszelkie dane i informacje dotyczące złożonego wniosku dostępne są po wejściu w szczegóły złożonego wcześniej wniosku.

W przypadku wniosków o materiały zawierające dane osobowe np. wypis i wyrys z ewidencji gruntów, oprócz założenia konta, konieczne jest potwierdzenie konta przez profil zaufany ePUAP. Składając zamówienie, należy zwrócić uwagę, czy wnioskodawca jest właścicielem przedmiotowej działki. W przypadku, gdy dla danego zakresu zamówienia osoba nie jest właścicielem, konieczne jest dołączenie do wniosku potwierdzenia tzw. interesu prawnego (pełnomocnictwa i ewentualnej opłaty skarbowej na konto: Urzędu Miasta Olsztyn nr: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 lub przedstawienie odpowiedniej podstawy prawnej żądania danych). Dokumenty potwierdzające interes prawny należy dołączyć do wniosku jako załącznik w formacie PDF. Podobnie jak w przypadku pozostałych wniosków, zamówione dokumenty oraz informacje dotyczące postępu realizacji wniosku, dostępne są po wejściu w szczegóły złożonego wcześniej wniosku.

Dodatkowe informacje o przebiegu składania zamówienia.

Przy wypełnianiu formularza wniosku prosimy o uzupełnienie wszystkich wymaganych pól.
WAŻNE jest aby na wniosku w polu Dodatkowe wyjaśnienia, zawrzeć cel na jaki zamawiane są materiały (np. decyzji o warunkach zabudowy, do notariusza lub księgi wieczystej, itp.). Informacja ta ułatwi pracownikowi starostwa jego weryfikację i jednocześnie przyspieszy realizację.

UWAGA: Składając zamówienie za pośrednictwem e-usług prosimy podczas składania zamówienia, nie wybierać formy przekazania dokumentów na e-mail. Ze względu na procedury bezpieczeństwa przesyłanych danych, przygotowane pliki udostępniane są tylko za pośrednictwem systemu w którym wpłynął wniosek.

Opłatę za zamówienie należy dokonać po złożeniu wniosku i otrzymaniu w systemie dokumentu obliczenia opłaty (DOO). Prosimy o niedokonywanie przedpłat. 


Dopuszcza się również składanie wniosków w wykorzystaniem platformy ePUAP (z pominięciem geoportalu), jednak wpływają one wtedy na kancelarię urzędu po czym są dekretowane i przekazywane do odpowiedniego wydziału przez co czas realizacji będzie dłuższy.
Jednocześnie informujemy, że nie realizujemy wniosków wysłanych do Wydziału Geodezji poprzez email.